Դարձի՛ր կամավոր

Հոգեկան Առողջության Իրազեկման Նախաձեռնությունը (այսուհետ՝ Նախաձեռնություն) համագործակցության է հրավիրում մասնագետների եւ ուսանողների։

Նախաձեռնությունը համագործակցության է հրավիրում հոգեբանների եւ սոցիալական աշխատողների իր առաջիկա նախագծում ներգրավելու նպատակով։ Նախագծի վերաբերյալ տեղեկությունները շուտով հասանելի կլինեն առաջիկա նախագծեր բաժնում։

Համագործակցությունն իրականացվում է կամավորական սկզբունքով՝ դրամական փոխհատուցում չի նախատեսվում։

Նախաձեռնությունը հոգում է կամավորական աշխատանքի ընթացքում գոյացած փոխադրման բոլոր ծախսերը՝ նախապես սահմանված կարգով։

Հավելյալ տեղեկություններ

 • Ներգրավվող մասնագետների քանակը՝ 10 (տասը),
 • համագործակցության ընդհանուր տեւողությունը՝ 6 (վեց) ամիս (հնարավոր է երկարացնել),
 • ակնկալվող շաբաթական առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը՝ 4 (չորս) ժամ (հնարավոր է ավելացնել ըստ կամավորի ցանկության),
 • աշխատանքային ժամերը՝ ֆիքսված եւ ճկուն (հաշվի առնելով շահառու/ներ/ի կարիքները),
 • աշխատանքի վայրը՝ առցանց եւ առկա (հաշվի առնելով շահառու/ներ/ի կարիքները եւ մասնագետի բնակության վայրը

Կամավորական աշխատանքն ընձեռում է մի շարք հնարավորություններ, այդ թվում՝

 • անվճար վերապատրաստում,
 • աշխատանքային/կամավորության փորձ։

Տրամադրվում է կամավորության հավաստագիր։

Նախապայմաններ

 • Բարձրագույն մասնագիտական հոգեբանական կամ սոցիալական կրթություն (ամբողջական կամ անավարտ),
 • հայերեն լեզվի իմացություն (որպես մայերենի լեզու),
 • բարձր պատասխանատվություն,
 • մասնագիտական աճի ցանկություն։

Ցանկալի է

 • 1 (մեկ) տարվա աշխատանքային/կամավորության փորձ,
 • անգլերեն լեզվի խոսակցական իմացություն։

Հաճախ տրվող հարցեր

Արդյո՞ք համագործակցությունն իրականացվում է պայմանագրային հիմունքներով
Այո, կամավորի հետ կնքվում է պայմանագիր։


Ես դեռ ուսանող եմ, արդյո՞ք հնարավորություն եմ ունենալու տրամադրել հոգեբանական խորհրդատվություն
Ոչ, միայն մասնագիտական բարձրագույն կրթությամբ մասնագետները կարող են տրամադրել այս ծառայությունը։


Ե՞րբ է սկսվելու աշխատանքը
Ապրիլ ամսվա երկրորդ կեսին, հավելյալ տեղեկություններ կտրամադրվեն հարցազրույցների ընթացքում։

Խնդրում ենք լրացնել հայտադիմումը։

Կամավորների ընտրությունն իրականացվում է 3 (երեք) փուլով՝

 • դիմումների դիտարկում եւ համապատասխանության ստուգում,
 • հարցազրույց,
 • մասնագիտական հարցազրույց։

Միայն առաջին փուլն անցած դիմորդների հետ Նախաձեռնությունը կապ կհաստատի եւ կհրավիրի հոջորդող հարցազրույցներին։

Առաջին փուլը չհաղթահարած դիմորդներին հորդորում ենք կապ պահպանել Նախաձեռնության հետ, ձեր աջակցությունը կարող է անկյունաքարային դեր ունենալ Նախաձեռնության այլ նախագծերում։ Մենք անպայման կապ կհաստատենք եւ կառաջարկենք համագործակցության այլ տարբերակներ առաջին իսկ հնարավորության դեպքում։

Նախաձեռնության վերաբերյալ հավելյալ տեղեկությունների, հարցերի եւ առաջարկությունների դեպքում խնդրում ենք դիմել [email protected] էլփոսթով կամ սոցիալական ցանցերի մեր օգտահաշիվներին՝

Credits: photo by Alexandr Hovhannisyan on Unsplash