Ապաինստիտուցիոնալացում

Ապաինստիտուցիոնալացումը հոգեկան առողջության առանձնահատկություններ ունեցող անձանց խնամքի ստացիոնար հաստատություններից ավելի քիչ սահմանափակումներով համայնքային միջավայրեր՝ խմբային տներ կամ աջակցվող կացարաններ տեղափոխվելու գործընթացն է:

Որ՞ն է ապաինստիտուցիոնալացման նպատակը

Ապաինստիտուցիոնալացման նպատակն է հոգեկան առողջության առանձնահատկություններ ունեցող անձանց համար ապահովել ավելի լավ պայմաններ՝ միաժամանակ նվազեցնելով բուժման եւ/կամ խնամքի ընդհանուր ծախսերը: Ապաինստիտուցիոնալացման պատշաճ կերպով իրականացման դեպքում շահառուները կարող են ստանալ իրենց անհրաժեշտ օգնությունը՝ անկախ ապրելու ընթացքում:

Բացի այդ, ապաինստիտուցիոնալացումը կարող է գումար խնայել՝ նվազեցնելով թանկարժեք ստացիոնար խնամքի կարիքը:

Ապաինստիտուցիոնալացման պատմությունը

Իտալիան առաջին երկրներից էր, որը սկսեց հոգեկան առողջության պահպանման ապաինստիտուցիոնալացումը եւ զարգացրեց համայնքահեն համակարգը: Իտալական համակարգը ծառայեց որպես արդյունավետ ծառայության մոդել եւ ճանապարհ հարթեց ապաինստիտուցիոնալացման համար:

ԱՄՆ-ում ապաինստիտուցիոնալացումը մեկնարկեց 1950-ականներին՝ որպես արձագանք խնամքի ստացիոնար հաստատություններում վատ պայմաններին եւ բուժմանը եւ/կամ խնամքին: Այն ժամանակ հոգեկան առողջության առանձնահատկություններ ունեցող անձանց մեծ մասը տեղափոխվում էր պետական մեծ հաստատություններ, որտեղ նրանք գրեթե չէին ստանում անհատականացված աջակցություն։

Այս հաստատությունները հաճախ գերբնակեցված էին եւ թերսպասարկված, եւ շահառուները հաճախ ենթարկվում էին անմարդկային եւ նվաստացուցիչ վերաբերմունքի, ինչպիսիք են լոբոտոմիան եւ էլեկտրաշոկային թերապիան:

Որո՞նք են ապաինստիտուցիոնալացման տեսակները

Ապաինստիտուցիոնալացումը կարող է ունենալ տարբեր ձեւեր՝ կախված անհատի կարիքներից եւ համայնքի ռեսուրսներից: Ապաինստիտուցիոնալացման որոշ ընդհանուր տեսակներ ներառում են հետեւյալները.

 • Աջակցվող կացարան. այս տեսակի բնակարանը շահառուներին տրամադրում է ապրելու տեղ, ինչպես նաեւ օժանդակ ծառայությունների հասանելիություն, ինչպիսիք են դեպքերի կառավարումը, խորհրդատվությունը եւ հոգեբուժական խնամքը:
 • Համայնքային ինտենսիվ բուժում. Համայնքային ինտենսիվ խնամքի այս տեսակը ներառում է հոգեկան առողջության մասնագետների թիմ, որոնք համապարփակ ծառայություններ են մատուցում շահառուներին, ներառյալ դեպքերի կառավարումը, խորհրդատվությունը եւ հոգեբուժական խնամքը:
 • Ինտեգրված երկակի ախտորոշման բուժում. այս տեսակի բուժումը նախատեսված է այն մարդկանց համար, ովքեր ունեն ե՛ւ հոգեկան առողջության առանձնահատկություն, ե՛ւ թմրամիջոցների չարաշահման խնդիր: Այն ներառում է ե՛ւ հոգեկան առողջության, ե՛ւ կախվածության բուժման ծառայություններ:
 • Peer աջակցություն. այս տեսակի աջակցությունը ներառում է հոգեկան առողջության առանձնահատկություններով անձանց, ովքեր օգնում են միմյանց վերականգնել եւ ապրել լիարժեք կյանքով:

Ապաինստիտուցիոնալացումը կարող է նաեւ արտահայտվել հանրային քաղաքականությամբ, ինչպիսիք են հոգեկան առողջության ծառայությունների համայնքային ֆինանսավորման ավելացումը կամ հոգեկան առողջության առանձնահատկություններով անձանց նկատմամբ խտրականություն կիրառող օրենքների բարեփոխումը:

Ապաինստիտուցիոնալացում, ինչո՞ւ

Ապաինստիտուցիոնալացումը հաճախ օգտագործվում է որպես հոգեկան առողջության առանձնահատկություններով անձանց բուժման եւ/կամ խնամքի միջոց, նրանց համար, ովքեր դուրս են գրվում ստացիոնար հաստատություններից: Երբ շահառուները դուրս են գրվում հաստատություններից, նրանք սովորաբար ուղղորդվում են համայնքային հոգեկան առողջության կենտրոններ կամ աջակցվող բնակարանային ծրագրեր:

Բացի այդ, ապաինստիտուցիոնալացումը կարող է կիրառվել առաջին հերթին ինստիտուցիոնալացումը կանխելու համար: Դա կարելի է անել՝ տրամադրելով համայնքային հոգեկան առողջության ծառայություններ, որոնք բավարարում են շահառուների եւ նրանց ընտանիքների կարիքները:

Կարեւոր է նշել, որ ապաինստիտուցիոնալացումը հոգեկան առողջության առանձնահատկությունների բուժում չէ՝ դա խնամքի տրամադրման միջոց է, որը բավարարում է շահառուների կարիքները եւ օգնում է նրանց ապրել ինքնուրույն:

Ապաինստիտուցիոնալացման ազդեցությունը

Ապաինստիտուցիոնալացումը կարող է մի շարք դրական ազդեցություններ ունենալ շահառուների եւ նրանց ընտանիքների կյանքի վրա: Այդ ազդեցությունները ներառում են հետեւյալները.

 • Համայնքահեն հոգեկան առողջության ծառայությունների հասանելիության ընդլայնում. խնամքը համայնք տեղափոխելը, բնականաբար, պահանջում է համայնքահեն հոգեկան առողջության ծառայությունների ավելացում:
 • Բարելավված հոգեկան առողջություն. Անհատներին, ովքեր այլ կերպ կարող էին ինստիտուցիոնալացվել, հնարավորություն է տրվում ապրել անկախ, ինչը կարող է բարելավել նրանց հոգեկան առողջությունը՝ անկախ ախտորոշումից:
 • Բուժման եւ/կամ խնամքի ընդհանուր ծախսերի կրճատում. Պատշաճ կերպով իրականացված ապաինստիտուցիոնալացումը կարող է նվազեցնել բուժման եւ/կամ խնամքի ընդհանուր ծախսերը՝ տրամադրելով բարձրորակ խնամք, որը բավարարում է շահառուների կարիքները:
 • Անկախության բարձրացում. ապաինստիտուցիոնալացումը կարող է մեծացնել անկախությունը: Հաստատությունում ապրելու փոխարեն շահառուները կարող են ապրել ինքնուրույն կամ աջակցվող կացարաններում:
 • Կյանքի որակի բարելավում. ապաինստիտուցիոնալացումը կարող է բարելավել կյանքի որակը՝ շահառուներին տրամադրելով աջակցվող բնակարաններ եւ համայնքային այլ միջոցներ:

Ապաինստիտուցիոնալացման հնարավոր խնդիրները

Չնայած ապաինստիտուցիոնալացման հնարավոր առավելություններին, առկա են նաեւ որոշ հնարավոր խնդիրներ, որոնք պետք է հաշվի առնել, դրանք են.

 • Համայնքային աջակցության բացակայություն. Ապաինստիտուցիոնալացման հնարավոր խնդիրներից մեկն այն է, որ այն կարող է հանգեցնել համայնքի աջակցության բացակայությանը: Շահառուները հաստատություններից դուրս գրվելիս գնում են համայնքային հոգեկան առողջության կենտրոններ եւ/կամ աջակցվող բնակարանային ծրագրեր: Այնուամենայնիվ, այս ծրագրերը կարող են չունենալ բավարար ռեսուրսներ իրենց համայնքներում շահառուների կարիքները բավարարելու համար:
 • Աճող խարան. Ապաինստիտուցիոնալացման հետ կապված մեկ այլ հնարավոր խնդիրն այն է, որ այն կարող է հանգեցնել հոգեկան առողջության առանձնահատկություններ ունեցող անձանց նկատմամբ խարանի աճի: Օրինակ, երբ շահառուները դուրս են գրվում հաստատություններից, նրանք կարող են դիտվել որպես բեռ իրենց ընտանիքների եւ համայնքների համար: Սա կարող է հանգեցնել խարանի եւ խտրականության աճի:
 • Հոգեկան առողջության գերծանրաբեռնված համակարգ. Ապաինստիտուցիոնալացման հաջորդ հնարավոր խնդիրն այն է, որ այն կարող է հանգեցնել հոգեկան առողջության խնամքի համակարգի գերծանրաբեռնվածության: Հիվանդանոցները կարող են չհամապատասխանել շահառուների կարիքներին, որոնք դուրս են գրվում հաստատություններից: Սա կարող է հանգեցնել անհրաժեշտ խնամքի տրամադրման հետաձգման, դրա բացակայության կամ ծառայությունների որակի նվազման:

Անկախ ապաինստիտուցիոնալացման հնարավոր խնդիրների առկայությանից, կարեւոր է հիշել, որ այս գործընթացը կարող է մի շարք դրական ազդեցություններ ունենալ հոգեկան առողջության առանձնահատկություններով անձանց եւ նրանց ընտանիքների կյանքի վրա:

Պատշաճ կերպով իրականացնելիս, ապաինստիտուցիոնալացումը կարող է բարելավել հոգեկան առողջությունը, նվազեցնել բուժման եւ/կամ խնամքի ընդհանուր ծախսերը, բարձրացնել անկախությունը եւ բարելավել կյանքի որակը:

Հիմնական աղբյուր՝ How Deinstitutionalization Works, verywellmind: