Աջակցի՛ր մեր գործունեությանը

Խնդրում ենք նշել գումարի չափը՝

Խնդրում ենք ցանկության դեպքում նաեւ նշել թե հիմնականում որ կանոնադրական նպատակին եք ցանկանում ուղղել հանգանակությունը՝

Ցանկության դեպքում կարող եք նշել հետադարձ կապի տվյալներ՝

Խնդրում ենք ընտրել վճարման տարբերակը՝

Նախաձեռնության գործունեությանն աջակցելու համար հանգանակություն կարող եք կատարել նաեւ Նախաձեռնության հետեւյալ հաշվեհամարին՝

Բանկ՝ «ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ,
Բանկի հասցե՝ ՀՀ, Երևան, Հանրապետության 44/2,

Շահառու՝ «Հոգեկան Առողջության Իրազեկման Նախաձեռնություն» հասարակական կազմակերպություն,
Շահառուի դրամային հաշվեհամար՝ 1660030210022400։

Խնդրում ենք նշել փոխանցման նպատակը՝ հանգանակություն։

Ոչ հայաստանյան բանկի հաշվեհամարից փոխանցում կատարելու համար անհրաժեշտ տվյալները կարող եք տեսնել այստեղ։