Հոգեբանական աջակցություն հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձանց խնամակալներին եւ ընտանիքի անդամներին

Նախագիծն իրականացվում է կամավորական հիմունքներով։ Բոլոր մասնագետները համագործակցում են կամավորական հիմունքներով։ Բոլոր ծառայությունները տրամադրվում են կամավորական հիմունքներով համագործակցող մասնագետները։

Բոլոր մասնագետներն ունեն համապատասխան մասնագիտական կրթություն եւ որակավորումներ։

Ո՞վ կարող է լինել նախագծի շահառու

Նախագծի շահառու կարող են լինել բոլոր այն անձինք, ովքեր հանդիսանում են հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձանց ընտանիքի անդամ եւ/կամ խնամակալ։

Ինչպե՞ս գրանցվել նախագծի շրջանակում տրամադրվող ծառայությունից օգտվելու համար

Գրանցման վերաբերյալ տեղեկություններ կտրամադրվեն նախագծի մեկնարկի ժամանակ։

Ինչո՞ւ է կարեւոր այս նախագիծը

Խնամակալի հոգեկան առողջության վրա խնամքը բացասաբար է անրադառնում:

Խնամակալների մոտ գրանցվում է սթրեսի ավելի բարձր մակարդակ, քան այլոց մոտ։

Ուսումնասիրությունները փաստում են, որ խնամակալների շրջանում դեպրեսիայի ախտանիշների եւ հոգեկան առողջության խնդիրների ավելի բարձր մակարդակ է գրանցվում:

Քրոնիկական սթրես ունեցող խնամակալները կարող են ունենալ կարճաժամկետ հիշողության, ուշադրության եւ խոսքային IQ-ի վատթարացում:

Սթրեսի ավելացմանը զուգահեռ խնամակալների մոտ ավելանում է ալկոհոլի եւ այլ վնասակար նյութերի օգտագործման հավանականությունը:

Ընտանիքի անդամ խնամակալներն ավելի են հակված թշնամանքի բարձր մակարդակի, քան այլոք:

Խնամակալների շրջանում դեպրեսիայի ախտանիշների եւ հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրների բարձր մակարդակը շատ խնամակալների ֆիզիկական առողջության վատթարացման վտանգի տակ է դնում։

Ավելին՝ Խնամակալի հոգեկան առողջությունը հոդվածում։

Ի՞նչ ծառայություններ են տրամադրվում նախագծի շրջանակում

Նախագծի շրջանակում հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձանց խնամակալներին եւ ընտանիքի անդամներին տրամադրվում են հոգեբանական ծառայություններ, այդ թվում հոգեբանական խորհրդատվություն եւ հոգեթերապիա։

Ե՞րբ է մեկնարկելու նախագիծը

Նախագծի մեկնարկը նախատեսվում է 2023 թվականի ապրիլի 17-ից 28-ն ընկած ժամանակահատվածում։

Նախագծի մեկնարկի վերաբերյալ հավելյալ տեղեկություններ կհրապարակվեն ՀԱԻՆ պաշտոնական կայքում եւ սոցիալական հարթակների օգտահաշիվներում։

Նախագծի առաջին փուլի տեւողությունը՝ 6 ամիս։